Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Takster

Bypakke Nedre Glomma fase 1

Fredag 15. november 2019 startet bompengeinnkrevingen i Bypakke Nedre Glomma fase 1. Bompengeopplegget i Bypakke Nedre Glomma omfatter også eksisterende bomstasjoner i prosjektet fv. 108 Kråkerøyforbindelsen. Det er enveis innkreving og du betaler kun når du passerer en bomstasjon inn mot sentrum. 

Bypakke Nedre Glomma fase 1

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
Bompengetakst 30 24 60

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo. For at biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg må man ha en gyldig AutoPASS-avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys.

Månedstak

For alle kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale gjelder det et månedlig passeringstak på 70 passeringer. Månedstaket ved bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma fungerer slik at i løpet av en kalendermåned må kunder med gyldig AutoPASS-brikke kun betale for opptil 70 passeringer pr. kjøretøy pr. måned. Man kan følge med på antallet passeringer i måneden gjennom «min side» der man kan se passeringer for en gitt måned pr. kjøretøy.

Bompengeselskapenes faktureringsperioder sammenfaller ikke nødvendigvis med månedsslutt, og det kan i enkelte tilfeller komme inn passeringer sent som en følge av at brikken ikke ble lest ved passering. Fakturaen inneholder alle passeringer som man må betale for frem til fakturaen blir sendt ut, fakturaen kan derfor inneholde passeringer for mer enn en måned.

Siden fakturaen kan inneholde passeringer fra flere måneder kan man oppleve at man på en faktura må betale for mer enn 70 passeringer, men det vil uansett aldri være mer enn 70 passeringer pr. kjøretøy pr. kalendermåned som skal betales.

Timesregel

For alle kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale gjelder en times-regel. Det vil si en maksbelastning på én passering pr. time. Dette gjelder for bomstasjonene som hører til Bypakke Nedre Glomma.

 

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS står for delfinansiering av utbyggingen av Bypakke Nedre Glomma. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert