Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Fritaksordninger

Du får fritak fra betaling hvis du:

 • Er passasjer
 • Går eller sykler
 • Kjører motorsykkel eller moped
 • Kjører hydrogenbil*
 • Kjører utrykningskjøretøy (uniformert eller sivilt i tjenesteoppdrag)*
 • Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede*

*Forutsatt at du har AutoPASS-brikke

Elbil

For å få rabatt med elbil forutsetter dette at du har en gyldig AutoPASS-avtale og en brikke montert i kjøretøyet.
Uten avtale vil elbiler bli belastet med ordinær takst.

Med en AutoPASS-avtale på din elbil, får du 100% rabatt i Bypakke Nedre Glomma.
 

Registrer parkeringskortet ditt - kjør gratis i bomringer rundt større byer

Forflytningshemmede med gyldig parkeringskort passerer gratis i bomringer rundt byer.
Per i dag gjelder fritaket på følgende steder:

 • Bypakke Nedre Glomma
 • Oslo og Bærum (Fjellinjen)
 • Bergen
 • Bypakke Grenland
 • Stavanger (Nord-Jæren)
 • Hauglandspakken
 • Førdepakken
 • Askøypakken
 • Haugesund
 • Namsos
 • Miljøpakken i Trondheim
 • Harstad
 • Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan

For å kunne kjøre gratis i Bypakke Nedre Glomma og de andre nevnte byene, er det viktig at du registrerer parkeringskortet ditt hos bompengeselskapet.

Har du AutoPASS-avtale, kan du sende inn ditt parkeringskort ved å trykke her.

 

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS står for delfinansiering av utbyggingen av Bypakke Nedre Glomma. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert