Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Om Bypakke Nedre Glomma 

Bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS står for delfinansieringen av utbyggingen Bypakke Nedre Glomma inkludert rv. 108 Ny Kråkerøyforbindelse. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen, forvalter bompengemidlene og anvender dem etter avtale med staten.

Eierstruktur

Bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Vegfinans AS er et aksjeselskap som er heleid av fylkeskommunene i Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Østfold. Vegfinans ble opprettet som et selskap uten ervervsmessig formål.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS står for delfinansiering av utbyggingen av Bypakke Nedre Glomma. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert