Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Takster

Kråkerøyforbindelsen - til 15. november klokka 18

 

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Rabatt Forskuddsbeløp Pr. passering Forskuddsbeløp Pr. passering
0 % - 25,00 - 50,00
30 % 440 17,50 880 35,00
40 % 2 625 15,00 5 250 30,00
50 % 4 375 12,50 8 750 25,00

Månedstak

For alle kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale gjelder det et månedlig passeringstak på 50 passeringer. Månedstaket ved bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma fungerer slik at i løpet av en kalendermåned må kunder med gyldig AutoPASS-brikke kun betale for opptil 50 passeringer pr. kjøretøy pr. måned. Man kan følge med på antallet passeringer i måneden gjennom «min side» der man kan se passeringer for en gitt måned pr. kjøretøy.

Bompengeselskapenes faktureringsperioder sammenfaller sjeldent med månedsslutt, og det kan i enkelte tilfeller komme inn passeringer sent som en følge av at brikken ikke ble lest ved passering. Fakturaen inneholder alle passeringer som man må betale for frem til fakturaen blir sendt ut, fakturaen kan derfor inneholde passeringer for mer enn en måned.

Siden fakturaen kan inneholde passeringer fra flere måneder kan man oppleve at man på en faktura må betale for mer enn 50 passeringer, men det vil uansett aldri være mer enn 50 passeringer pr. kjøretøy pr. kalendermåned som skal betales.

Bypakke Nedre Glomma fase 1 - fra 15. november klokka 18

Fredag 15. november 2019 starter bompengeinnkrevingen i Bypakke Nedre Glomma fase 1. Bompengeopplegget i Bypakke Nedre Glomma omfatter også eksisterende bomstasjoner i prosjektet fv. 108 Kråkerøyforbindelsen.

Bypakke Nedre Glomma fase 1

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
Bompengetakst 30 24 60


Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale oppnår 20 % rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 oppnår ingen generell brikkerabatt.
For alle kjøretøy med gyldig brikke og avtale innføres det en felles timesregel for alle bomstasjonene og et felles passeringstak på 70 passeringer per kalendermåned.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS står for delfinansiering av utbyggingen av Bypakke Nedre Glomma. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert