Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
 1. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 1 - Elstrømbrua
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 2. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 2 - Klostergata
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 3. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 3 - Hesselbergsgate
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 4. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 4 -Menstadbrua
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 5. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 5 - Borgestadalleen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 6. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 6 - Borgestad kirke
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 7. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 7 - Sannivegen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 8. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 8 - Lensmannsdalen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 9. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 9 - Bjørntvedtvegen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 10. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 10 - Vallermyrene
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 11. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 11 - Deichmannsgate
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 12. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 12 - Herøyavegen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 13. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 13 - Fjordgata
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 14. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Værstebroa
  Takst (lett/tung): 25,00 / 50,00
 15. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Kråkerøybrua
  Takst (lett/tung): 25,00 / 50,00
 16. E134 Buskerud
  Vegutbygging pågår
  Norway
 17. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: E16 Nybakk
  Innkreving avsluttet 27. mars 2017
 18. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: Fv. 450 Nybakk
  Innkreving avsluttet 27. mars 2017
 19. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: E16 Åsum
  Takst (lett/tung): 33 / 55
 20. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: Fv. 175 Åsum
  Takst (lett/tung): 17 / 28
 21. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: Fv. 250 Fulu
  Takst (lett/tung): 17 / 28
 22. E16 Oppland
  Bomstasjon: E16 Koparvike
  Innkreving avsluttet 29. oktober 2019
  Norway
 23. E16 Oppland
  Bomstasjon: E16 Bangskleive
  Takst (lett/tung): 54 / 134
 24. E18 Telemark
  Bomstasjon: E18 Stillinga
  Takst (lett/tung):
 25. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Skinmo
  Takst (lett/tung): 10 / 16
 26. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Sky
  Takst (lett/tung): 13 / 21
 27. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Gulli
  Takst (lett/tung): 5 / 9
 28. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Ramsum
  Takst (lett/tung): 12 / 20
 29. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Fokserød
  Takst (lett/tung): 7 / 11
 30. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Natvall
  Takst (lett/tung): 8 / 12
 31. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Bommestad
  Takst (lett/tung): 8 / 13
 32. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Dal - Boksrud
  Takst (lett/tung): 21 / 33
 33. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Boksrud - Minnesund
  Takst (lett/tung): 16 / 26
 34. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Skaberud - Kolomoen
  Takst (lett/tung): 24 / 41
 35. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Minnesund - Hedmark grense
  Takst (lett/tung): 22 / 35
 36. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Akershus grense - Skaberud
  Takst (lett/tung): 22 / 37
 37. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: E6 Jønsberg
  Takst (lett/tung): 24 / 48
 38. E6 Gardermoen – Moelv
  Bomstasjon: Hovinmoen - Dal
  Takst (lett/tung): 21 / 33
 39. E6 Oppland
  Bomstasjon: E6 Tingberg
  Takst (lett/tung): 24 / 40
 40. E6 Oppland
  Bomstasjon: Fv. 312 Skarsmoen
  Takst (lett/tung): 18 / 30
 41. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Odenrud
  Takst (lett/tung): 33 / 66
  Norway
 42. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Hardvollsmorka
  Takst (lett/tung): 22 / 44
  Norway
 43. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Teigkampen
  Takst (lett/tung): 30 / 60
  Norway
 44. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Bjørkerusten
  Takst (lett/tung): 15 / 30
  Norway
 45. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: Fv. 312 Hesteskobakken
  Takst (lett/tung): 16 / 32
  Norway
 46. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: Fv. 312 Moastugu
  Takst (lett/tung): 11 / 22
  Norway
 47. Fv33 Oppland
  Bomstasjon: Fv. 33 Langsletta
  Takst (lett/tung): 34,00 / 68,00
 48. Fv34 Oppland
  Bomstasjon: Grime
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 49. Gausdalsvegen
  Bomstasjon: Fv. 255 Fåberg
  Takst (lett/tung): 21,00 / 42,00
 50. Gausdalsvegen
  Bomstasjon: Fv. 315 Jørstadmoen
  Takst (lett/tung): 21,00 / 42,00
 51. Hallingporten
  Bomstasjon: Rv. 7 Brekkebygda
  Takst (lett/tung): 78 / 157
  Norway
 52. Oslofjordtunnelen
  Bomstasjon: Måna
  Innkreving avsluttet 31. august kl. 07:00
 53. Rv23 Dagslett-Linnes
  Vegutbygging pågår
  Norway
 54. Rv36 Telemark
  Vegutbygging pågår
  Norway
 55. Rv4 Oppland
  Bomstasjon: Rv. 4 Dynna
  Takst (lett/tung): 43 / 71
 56. Rv4 Oppland
  Bomstasjon: Fv. 16 Dynna
  Takst (lett/tung): 43 / 71
 57. Tønsberg Hovedvegfinans
  Bomstasjon: Auli
  Innkreving avsluttet 20. november 2016
 58. Tønsberg Hovedvegfinans
  Bomstasjon: Kjelle
  Innkreving avsluttet 20. november 2016
 59. Tønsberg Hovedvegfinans
  Bomstasjon: Gressbanen
  Innkreving avsluttet 20. november 2016
 60. Tønsberg Hovedvegfinans
  Bomstasjon: Slagendalen
  Innkreving avsluttet 20. november 2016
 61. Tønsberg Hovedvegfinans
  Bomstasjon: Kanalen
  Innkreving avsluttet 20. november 2016
 62. Tønsberg Hovedvegfinans
  Bomstasjon: Presterød
  Innkreving avsluttet 20. november 2016
 63. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E6 Raukerud
  Takst (lett/tung): 20 / 37
 64. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 311 Kambo
  Takst (lett/tung): 20 / 37
 65. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 128 Slitu
  Takst (lett/tung): 15 / 27
 66. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 128 Fossum
  Takst (lett/tung): 10 / 18
 67. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Brennemoen
  Takst (lett/tung): 15 / 27
 68. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Dalen
  Takst (lett/tung): 10 / 18
 69. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Ramstad
  Takst (lett/tung): 10 / 18
 70. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Elvestad vest
  Takst (lett/tung): 8 / 14
 71. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 128 Elvestad vest
  Takst (lett/tung): 8 / 14
 72. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Ørje øst
  Takst (lett/tung): 8 / 14
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS står for delfinansiering av utbyggingen av Bypakke Nedre Glomma. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert